ที่ดิน หัวหิน 11 ไร่ เศษ มีลักษณะเป็นไร่กึ่งรีสอรท์ พร้อมบ้าน 2 หลัง [Ref# 10000032]


  ที่ดิน หัวหิน 11 ไร่ เศษ มีลักษณะเป็นไร่กึ่งรีสอรท์ พร้อมบ้าน 2 หลัง ห่างจาก ตลาดหัวหินประมาณ 19 กม.
  - บ้านอยู่อาศัย 1 หลัง
  - บ้านพักคนงาน 1 หลัง
  - ที่ดินเห็นวิว ภูเขา
  - มีลำห้วยไหลผ่านหลังที่ ตลอด ทั้งปี
  - ปลูกมะม่วงเขียวเสวย มีขนุนแสม
  - พรรณไม้อื่นๆ อีกมากมาย
  - ติดตั้ง Springer รดน้ำทั้ง ไร่
  - มีโรงสูบน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ

  ราคา : ขายแล้ว บาท

  สนใจติดต่อคุณ : วรพัสส

  ได้ที่ โทรศัพท์ : 09-888-9909,09-441-1441

  ได้ที่ e-mail : worapat@hotmail.com

  [ขาย/ให้เช่า] [ที่ดิน] [ประจวบคีรีขันธ์]

  [ 5/9/2546 9:54 ]
  แก้ไขเมื่อ 29/7/2547 10:50


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]


[พิมพ์]